Хто ми

Громадська організація “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РУХ “НЕМОЖЛИВА КОРУПЦІЯ” зареєстрована 4 вересня 2015 року та є юридичною особою.

Громадська організація “Всеукраїнський рух “НЕМОЖЛИВА КОРУПЦІЯ” – всеукраїнська громадська неприбуткова організація, створена на основі спільних інтересів її членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом громадської організації. Діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядуванні, законності та гласності.

Членство у громадській організації “Всеукраїнський рух “НЕМОЖЛИВА КОРУПЦІЯ” є індивідуальним. Членами громадської організації можуть бути громадяни, які досягли 18 років, постійно проживають на території України, визнають та виконують Статут громадської організації.

Для здійснення своїх програмних і статутних цілей і завдань організація має право на власне рухоме й нерухоме майно. Грошові кошти й майно громадської організації формується за рахунок:

-вступних і членських внесків;

-добровільних внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

-безповоротної фінансової допомоги.

Що ми пропонуємо
Як ми досягнемо мети
Приєднуйся