Як ми досягнемо мети

Способи та методи досягнення цілей та завдань громадської організації:

 • вільне поширення інформацію про діяльність організації, пропагування її мети та цілей;
 • всенародне обговорення пропозицій та змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів на сайті організації;
 • взаємодія з органами представницької та виконавчої влади;
 • звернення з вимогами до органів державної влади, їх посадових і службових осіб;
 • співробітництво із суспільними та громадськими об’єднаннями;
 • одержання публічної інформації від суб’єктів владних повноважень;
 • участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів;
 • участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, “круглих столів” з основних напрямів діяльності громадської організації;
 • проведення мирних зібрань, мітингів;
 • звернення до суду;
 • здійснення інших заходів, направлених на реалізацію мети та цілей громадської організації, що не суперечать чинному законодавству України.

Хто ми
Що ми пропонуємо
Приєднуйся